Innspill til handlingsplan for naturmangfold

NiB er svært positive til en slik handlingsplan om naturmangfold, med mange gode intensjoner. En voksende kommune som Bærum står overfor mange utfordringer vedrørende natur.

I en slik situasjon vil ivaretakelse av natur bare bli enda viktigere i fremtiden.

I tillegg har Bærum naturgitte goder i form av en kalkrik og variert geologi som, i et noenlunde varmt og tørt klima, derfor huser en betydelig andel sjeldne arter, til og med endemiske arter.

Vi håper en slik handlingsplan kan diskuteres videre med oss og at den vil få politiske føringer med konkret handling. Man bør også innrette flerbruksplanen for kommunens skoger slik at den ivaretar og forbedrer naturmangfold.

Les hele vårt innspill her