Innspill til lokalt viktige naturområder- naturmangfoldstrategien. ArkivsakID 21/9120.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er glad for at Bærum kommune endelig har kommet i gang med å utarbeide en naturmangfoldstrategi.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er glad for at Bærum kommune endelig har kommet i gang med å utarbeide en naturmangfoldstrategi. Vi er imidlertid skuffet over at det ikke skal være en egen kommunedelplan, og vil i den sammenheng stille spørsmål om hvilken planstatus naturmangfoldstrategien skal ha?

NiB har en del innspill til områder (se nedenfor og vedlegg). Vi henviser også til innspillet til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, som dekker områder i Bærums del av Oslomarka, og Bærumsbassenget.

Les våre innspill ved å åpne lenken her.