Innspill til planoppstart ved Langhus stasjon

Naturvernforbundet i Nordre Follo fraråder utbygging av Parkveien 3-5 ved Langhus stasjon.

Følgende innspill er sendt til Nordre Follo kommune:

Fragmentering av leveområder er en de største truslene mot artsmangfoldet, da dette sperrer for migrering av arter når grøntstrukturer brytes eller innsnevres.

Ved utbygging av Parkveien 3-5 vil det bli en ytterligere barriere fra Dal-Norås-Roås mot Fosstjernet og øvrige Langhus. Migreringsforholdene og grøntstrukturen på Langhus er allerede sterkt innsnevret og fragmentert ved den pågående utbyggingen ved Langhus stasjon og utbyggingen ved gamle Vevelstad ungdomsskole og den planlagte utbyggingen av Arnestadjordet, samt planene for østsiden av Vevelstad stasjon og skogen ved Langhus idrettspark. Jernbanetraséen fra Langhus stasjon sydover mot Ski, og fylkesvei 152 representerer allerede en alvorlig barriere for firbeinte dyr.

 Vi anbefaler at utbyggingsplanene skrotes, at det heller anlegges/opparbeides et naturområde der utbyggingen er planlagt, for å sikre en sammenheng i grøntstruktur mellom de nevnte områder og for å sikre migrering for firbeinte arter. I den sammenhengen bør undergangen ved Langhus stasjon utvides.

 En helt annen ting er at ved vedtatt utbygging vil flere av nåværende beboere i Parkveien og Fossveien som grenser til utbyggingen, få så redusert kvalitet på sine eiendommer at de bør innløses. Den pågående utbyggingen av Parkveien 4A-K (Solon Eiendom) gir også beboere i nærheten, særlig Parkveien 6 A-H en sterkt redusert kvalitet på eiendommene.