Innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel. Arkivsak ID: 20/22293 Bærum, 24.01.2021.

Naturvernforbundet i Bærum kommer med innspill til planprogrammet til kommuneplanens arealdel. Les innspillene her.