Innspill til utkast til partiprogram for Høyre i Bærum 2023-2027

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) ønsker å benytte muligheten til å spille inn til Høyres program i Bærum i kommende periode.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) ønsker å benytte muligheten til å spille inn til Høyres program i Bærum i kommende periode.

Vi er glade for at Høyre utarbeider sitt hittil grønneste program, og synes utkastet inneholder mange fine ambisjoner. Vi mener likevel det kan forsterkes og forbedres.

Les våre innspill her