Insektskartlegging Nedre Ekornrud

Aldri hørt om Hypera rumicis?
Sammen med 3 andre rødlistede insekter ble denne funnet ved naturkartlegging i 2023

Sommeren 2023 ble denne rødlistede snutebillen (VU) funnet tallrik under insektkartleggingen på Nedre Ekornrud. Kartleggingen ble foretatt av Solevåg naturkartlegging etter oppdrag fra kommunen.

I tillegg ble tre andre rødlistede arter funnet:

billen Euglenes pygmaeus (NT), Granråtevedbille – Hylis procerulus (NT) og et rikt antall av liten bloddråpesvermer – Zygaena viciae (VU).

Blant de totalt 202 artene som ble registrert, er også funnet av den lille glansbillen Meligethes nigrescens interessant. Dette er en art som er ny for Nordre Follo kommune og som representerer det første funnet i Akershus siden 1922.

Rapporten kan fåes ved henvendelse til Nordre Follo kommune :
– Solevåg, P.K. 2023. Kartlegging av insekter på Nedre Ekornrud, Nord Follo kommune

Bilde av Hypera rumicis Copyright Malcolm Storey 2011-2118