Ja til flere parsellhager!

Er du enig i at vi trenger flere parsellhager i Oslo, og støtter du vårt forslag om ny parsellhage på Veterinærtomten? Da bør du signere på vår underskriftskampanje!

gutt gjør hagearbeid

Parsellhager er viktige grønne lunger som sammen med andre urbane dyrkingsprosjekter bidrar til et variert og grønnere bylandskap. De er viktige for artsmangfoldet i byen, ikke minst mangfoldet av planter og insekter, og de bidrar til å øke kunnskapen om det økologiske samspillet i naturen og lokal matproduksjon. Parsellhagene er også viktige steder for rekreasjon, kreativitet, tilhørighet og sosialt fellesskap, og de har betydning både for psykisk og fysisk helse.

I Oslo har det lenge vært lange ventelister for å få parsellhage. På Veterinærtomta på Lindern har det fra gammelt av vært en liten parsellhage, og nå som kommunen har kjøpt det meste av området, har Naturvernforbundet Oslo Nord foreslått at det etableres både park og en større parsellhage der. I forkant av kommunestyrevalget vil vi spørre alle partiene om de er for eller imot dette forslaget, og hva de gjør for å få etablert flere parsellhager i byen.

Ønsker du å synliggjøre ditt engasjement for flere parsellhager i Oslo, og legge press på politikerne så planene om en stor parsellhage på Veterinærtomta kan bli en realitet? Bli med på vår underskriftskampanje og si din mening om saken!

Underskriftskampanje parsellhager

Ja til flere parsellhager i Oslo, og ny parsellhage på Veterinærtomten!
Navn
Samtykke