Ja til ny stor park i Nydalen

En ny stor park i Nydalen vil kunne bidra til bedre livskvalitet for beboerne i et av de tettest befolkete boligområdene i Oslo

Nydalen

Nydalen er et av de tettest befolkete boligområdene i Oslo, og enda tettere befolket skal det bli. I prosessen med å utvikle denne delen av byen har Oslo kommune glemt (!) å sette av areal til grønne lunger. I Sandakerveien 113-119 er det imidlertid en ubebygd tomt som omkringliggende bydeler og aksjonsgruppen for park i Nydalen ønsker å gjøre om til park.

I 2023 er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo, og i forkant av valget vil NON utfordre lederne for alle partiene i Oslo: Er ditt parti for eller imot planene om en ny stor park i Nydalen, for eksempel finansiert gjennom «rekkefølgekrav», dvs at kommunen legger ut for arealet, men henter inn kostnaden over et bestemt antall år fra senere utbygginger i området?  

Et rekkefølgekrav vil innebære at kommunen for eksempel setter en grense sør for Ring 3 og i 500 meters radius fra parktomten som skal gjelde de neste 20 årene. Innenfor denne grensen vil alle utbyggere bli pålagt en avgift på x prosent av utbyggingskostnaden for å være med å finansiere etableringen av parken. En slik finansieringsmodell kan begrunnes med at en park er noe alle fremtidige utbygginger vil nyte godt av.  – Og ikke minst vil parken kunne bidra til bedre livskvalitet for beboerne i området!

Illustrasjon: Endre Skanfer