Jølsendeponiet – en delseier, men med bismak

I april 2021 vedtok Lillestrøm kommunestyre å oppheve den famøse reguleringsplanen om deponi som Fet vedtok i 2019. Men saken er på ingen måte vunnet.

I 2019 vedtok Fet kommune (som noe av det siste de gjorde før kommunesammenslåingen) å opprette et gigantisk deponi for forurensede masser midt i en edelløvskogsravine ved Jølsen i Fet, helt inn mot Skedsmo kommune.  Men de «glemte» å sende nabovarsel til alle de berørte i Skedsmo! På grunn av grove saksbehandlingsfeil ble planen opphevet av Lillestrøm kommune, men det er all grunn til å tro at utbygger vil fremme planen på nytt. 

Deponiet vil føre til rasering av en svært verdifull edelløvskog og en ravine. Deler av området består av ren almeskog. Hvor ellers på Romerike finner man det? I tillegg må Steindalsbekken som renner ut i Leira, legges i rør under 40 meter med forurensede masser. Skrekkelige planer som ikke hører hjemme i 2021.  COWI utarbeidet en rapport om naturmangfold, men rapporten er svært mangelfull og delvis feilaktig. Nyere registreringer har avdekket et stort antall rødlistearter i området.  

At kommunestyret med stort flertall vedtok å oppheve reguleringsplanen, var en viktig seier for oss (bare Høyre stemte imot i kommunestyret). I forkant hadde vi hyret advokat som skrev en innstilling til kommunestyret.  

Men saken er ikke over, og vi følger den tett videre.