Kampanjen «Snus- og sneipfritt nabolag» ruller videre

En svært positiv mottakelse og atskillig mindre sneiper og snus på bakken er erfaringen så langt etter piloten #snusogsneipisøpla på Ellingsrudåsen og Stovner. Nå melder interesserte seg fra de øvrige bydelene i Groruddalen og andre steder.

28. april ble de to første sneipekassene og skilt med plakat hengt opp på ved tbaneinngangen på Ellingsrudåsen senter og ved Østmarkainngangen. Den 27. mai var turen kommet til Stovner t-bane og busstasjon samt Liabakken, med i alt 5 sneipekasser.

Det er videre hengt opp små og store plakater på oppslagstavler, eksisterende sneipekasser og slått ned markskilt ved benker der det har vært kastet mye sneiper. Vi ser at jo nærmere budskapet fra plakaten med fuglen plasseres de som kaster, jo bedre synes den å virke.

Kampanjen er nå klar til å rulles ut i resten av Groruddalen og andre steder. 

Vi har sendt brev til alle borettslag og sameier på Ellingsrud. Skansen borettslag og Karihaugen borettslag var tidlig ute med å henge opp plakater og skilt.

Nå planlegges samarbeid med grupper, organisasjoner og bedrifter lokalt. Naturvernforbundet støtter helhjertet opp om kampanjen med økonomisk tilskudd og ønske om å fronte kampanjen på nasjonalt nivå. Det blir spennende å se hvor langt kampanjen når!