Kan naturopplevelser formidles?

Kan naturopplevelser formidles?

Natur virker positivt på helsa, slår forskere fast. Evner vi alle å suge inn naturopplevelser, og kan verdien av slike opplevelser formidles til andre? Hvilken verdi har naturopplevelser i vår kultur?  Refleksjoner med utgangspunkt i 9 dybdeintervju om naturopplevelser.

Innleder: Live Danielsen, Statens naturoppsyn

Noen eksempler på formidling av naturopplevelser på film: