Kjekstadmarka på ski

Adkomst: Buss 71 fra Asker til Liertoppen kjøpesenter (B)

Turen kan også gås fra Spikkestad (Tog)

Kjekstadmarka er ikke så høytliggende, så det bør være gode snøforhold. Startpunktet ved Liertoppen ligger på 230m er nesten turens høyeste punkt, mens laveste punkt ved Spikkestad er på ca. 160m. Enkelte deler av området er over 300m.

Vi starter fra P-plass i Gjellebekkstubben og turen går først over Småvanna og stiger så mot Reistadvollen og Stuvtjern. Fram til 1928 gikk det en over 9 km lang taubane fra Gjellebekk over Skakkleivåsen/Stormyråsen, Sørumåsen og ned til Engersand. Banen fraktet 400 stk. kurver a 420 kg med kalkstein til sementproduksjonen. Det var tre strammestasjoner med noen digre lodd. Fundamentene til banen og selve loddene kan man fortsatt finne i terrenget, bla. på Sørumåsen. Det er flere andre kulturminner i området, bla. vest for Skapertjern ble det utvunnet molybden under siste krig. Om sommeren kan man se veier, ganger og ruiner fra dette anlegget.

Terrenget er lett kupert og det er både badevann og utsiktspunkt i området. Deler av Reistadåsen er registrert som eventyrskog, det samme gjelder noen fine myrområder ved Fuglemyr som man passerer på slutten av turen. Ytterligere lenger øst ligger Blåfjell og Verkensmåsan som nylig er vernet etter Naturmangfoldsloven.

Den siste delen ned mot Spikkestad går turen over Brenninga, og er en lysløype.  Fra Spikkstad følger man dalen nordover og tar etter hvert opp mot ROS-Hytta som er åpen i helger med skiføre. Dessverre er deler av Kjestadmarka skjemmet av kraftledninger og hugstfelt, men når man kommer til Fuglemyr er man inne i et naturlig åpent og fint turområde. Løypa går videre mot nord-vest, og man kjører litt bratt ned til Heggsjø. Videre følger man veien/løypa slakt opp tilbake til utgangspunktet. Den inntegnede turen er ca 20 km