Klage over kommunestyrets vedtak i sak 097/15 av privat reguleringsplanforslag for Bjørnegårdsvingen 11-13

Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum har sendt felles høringsuttalelse angående denne saken. Uttalelsen kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2016.02.29.