Klage på utbyggingen på Ballerud.

Naturvernforbundet i Bærum har sendt klage på utbyggingen, som medfører nedbygging av dyrkbar jord og nedbygging av en av de siste grønne lungene i nærheten av Bekkestua. Les klagen her.