Klage på vedtak om beverjakt

Naturvernforbundet og BirdLife Norge har sendt klage på vedtak om utvidet beverjakt i Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann naturreservater.

05.01.2023 ga Statsforvalteren i Oslo og Viken tillatelse til utvidet beverjakt i Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann naturreservater.

Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann ble vernet som naturreservater 02.10.1992. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.