Klage Vestmarkveien turvei og aktivitetsområde

Naturvernforbundet i Bærum har gått inn for at Tanumplatået skal vernes som landskapsvernområde, og vi ønsker minst mulig landskapsinngrep på platået.

Naturvernforbundet i Bærum ønsker på denne bakgrunn å klage på dispensasjonen fra krav om reguleringsplan, som Bærum kommune i praksis har innvilget til seg selv.

Les klagen til Statsforvalteren her