Klimastrategi 2030, Naturvernforbundet i Bærum, arkivsak 21/863 Høringsuttalelse til revidert klimastrategi og tiltakslisten

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er glad for at Bærum tar klimakrisen på alvor. Det er
viktig med en ambisiøs klimastrategi, og vi berømmer kommunens ønske om å gå foran som
et godt eksempel i klimaarbeidet. Vi mener likevel at strategien kan forbedres. Her kan du lese om våre forslag.