«Klimatoppmøte i Groruddalen» 7. mars 2017 ble en stor suksess

Fylte Furuset bibliotek og aktivitetssenter med varierte stands, tett program og god stemning.

Se reportasje i Akers avis Groruddalen her.

Samarbeid om «det grønne skiftet» i Groruddalen

Bakgrunnen var et initiativ fra Naturvernforbundet i Groruddalen (NG) overfor Groruddalen Miljøforum (GM) i juli 2016. Vi ønsket å samarbeide om et temamøte om «det grønne skiftet» og hva det vil innebære for Groruddalen. GM svarte positivt, og dette ble opptakten til en arbeidsgruppe som samarbeidet tett i planleggingsprosessen fram mot «Klimatoppmøte i Groruddalen» tirsdag 7. mars. Foreningen Global Kunnskap ble også invitert inn i arbeidsgruppa, og Akers avis deltok på arrangørsiden som GMs faste støttespiller i Groruddalen.

Ambisiøse mål mot nullutslippssamfunnet

Arbeidsgruppa tok utgangspunkt i Oslo kommunes klimastrategi, som ble vedtatt i juli 2016. Målet er å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2020, og med 95 % innen 2030 sammenlignet med 1990 nivå. Høye målsettinger som krever stor innsats på alle nivåer for å lykkes! Oslo kommune har lansert et klimaregnskap som skal følge utviklingen for å ha kontroll på at målene nås. Arbeidsgruppa hadde stor glede av å samarbeide med rådgiver Rikke Dahl Monsen i Klimaetaten underveis i planleggingen.

Informasjon fra forskning og politikk

Hovedinnledningene var ved en forsker fra CICERO, Helene Amundsen, og en representant for Oslo kommune, bystyrerepresentant fra samferdsels- og miljøkomiteen, Andreas Halse. Halse var i denne sammenheng stedfortreder for miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, som måtte melde avbud i siste liten. Bydelsutvalgslederne fra alle de fire bydelene stilte i panel for å svare på spørsmål om hvilke planer og tiltak de har for å oppfylle Oslo kommunes ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. Se program.

Framtidsvisjonene ble presentert av Gerrit Mosebach, sjefsarkitekt fra avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, med innlegg om bærekraftig byutvikling på Furuset. Alna bydel ligger i front når det gjelder klima- og miljøbevissthet, mye på grunn av pilotprosjektet FutureBuilt Furuset.

Barn, ungdom og slampoet høstet stor applaus

Innslagene med barn og ungdom, ved Miljøagentene fra Veitvet og ungdomsgruppa «Vår Grønne Dal» fra Stovner, gjorde stor lykke med sitt engasjement. I evalueringene etter arrangementet er det disse to og kulturinnslaget med Evelyn Rasmussen Osazuwa, Norgesmester i slampoesi, som får de mest begeistrede omtalene. Det sier kanskje noe om at de som snakker til hjertene våre når bedre fram enn de som snakker mest til hodene?

Stands med et variert uttrykk for nærmiljøets engasjement

Scenearrangementet var omkranset av stands fra Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon, Miljøagentene Veitvet, Lillomarkas Venner, Romsås frivilligsentral/Trygg i naturen, Ombruksstasjonen Lindeberg/Renovasjonsetaten, Klimavalgalliansen, Klimaetaten, Klimanettverk Ellingsrud, Ellingsrud parsellhage, Grønn gruppe i Østre Aker og Haugerud menighet, Alnaelvas venner, «Stopp Huken», «Vår Grønne Dal» med ungdom fra Stovner bydel, Stiftelsen Betanien med sitt FutureBuilt Furuset prosjekt, Rødt, Mdg, SV og Venstre. Disse ble flittig besøkt av publikum en times tid før scenearrangementet og i pausen, med innlagt snacks og drikke.

Evaluering og veien videre

Møtet var starten på en langsiktig prosess med fokus på klima og miljø i Groruddalen. I evalueringen fra medvirkende aktører var det samstemte tilbakemeldinger om at arrangementet var vellykket og egnet til å inspirere til videre innsats og samarbeid. Deltakerne satte pris på et variert program og mange aktive miljøer på stands, og særlig barn og unges innslag ble framhevet. Eneste innvending synes å være at programmet ble noe omfattende for en kveld. Det var i utgangspunktet tenkt som opplegg for en hel dag. Lokalene var godt egnet, ga intimitet og god stemning, men med noe støy fra omgivelsene som ulempe fra åpent bibliotek.

Det er et uttalt ønske om årlige møter, fordelt på alle bydelene. Det er påpekt at vi bør legge vekt på å få med ungdom og innvandrere. Det ble også forsøkt denne gangen, og kan jobbes videre med, bl.a å få med barn/ungdom via skoler og ungdomsklubber, ulike trosretninger og innvandrergrupper som f.eks Bydelsmødrene.

Arbeidsgruppa synes det har vært morsomt å jobbe sammen og ønsker å fortsette, og de tre organisasjonene har alle gitt mandat til videre samarbeid. Ved å forene innsatsen tror vi at vi kan påvirke og medvirke langt mer enn noen av oss kan alene – og ha det morsommere underveis! Vi ønsker å videreføre de etablerte kontaktene ved å invitere til en idedugnad høsten 2017. Videre vil vi ta initiativ til et samarbeid med Groruddalssatsingen og følge opp konkrete saker som lokk over E6 og aksjon mot motorvei langs Smalvollveien, samt bydelenes klimaplaner og rapportering av tiltak.

Veien her blir til under marsjen – vi drømmer om færre biler, flere gående og syklende, elbiler, elbusser og tbaner på langs og tvers og mange flere grønne møteplasser der vi alle er med og bidrar til et bedre miljø, lokalt og globalt! Det passer godt å avslutte med Miljøagentenes sterkeste parole: MAKE GRORUDDALEN GREEN AGAIN!