Kolbotn sentrum: Merknad til varsel om områderegulering (2015)

Kolbotn sentrum: Merknad til varsel om områderegulering. Sendt i 2015. Les hele uttalelsen.Uttalelse fra NOA