Kommentarer til kommuneplanen 2007-2019

Kommuneplaner: Kommentarer til høringsutkast for Kommuneplanen 2007-2019 avgitt 2006.

Les hele høringsuttalelsen