Kommunedelplan for kystsonen i Bærum – publisert i Budstikka 22. november 2012

Bærum er velsignet med en storartet kystsone: Viker, sund, øyer, våtmarker, strender, svaberg , hekkeplasser for fugl,  fisk i fjorden og tilførende elver, og samlet et biologisk mangfold som er blant det rikeste  i  Norge.

Denne kystsonen bruker vi, innbyggerne i Bærum,  enten vi er fjordturister med «Rigmor» og «Rigfar», hobbyfiskere,  fuglekikkere,  plante-entusiaster,  badere, eller  fritidsbåteiere som kan kombinere mange av de nevnte interessene eller  bare søker kystsonen for  naturopplevelse, hygge , trivsel og kanskje en sen middag i kveldssol i Middagsbukta.  

Med befolkningsøkningen i kommunen er ikke bare landområdene, men også kystsonen under et  økende press. Et illustrerende eksempel på det siste kom i en leder i «Budstikka»  9.juni 2012. der redaktøren  bl.a.  refser Bærum kommune for at den «har  i  lang tid obstruert  IT  Fornebu og Fornebu Utvikling slik at de ikke har kommet i gang med en lenge planlagt marinaubygging ved Rolfsbukta».  Her skal det bemerkes at det ikke akkurat er en «små-utbygging» det er snakk om; hele 700 båtplasser skal den påtenkte nye marinaen romme.

Det redaktøren  i den forbindelse istedet burde ha trukket fram er de betenkelige sidene ved en ny båthavn  av denne størrelse, når det fortsatt ikke foreligger en kommunedelplan (KDP) for kystsonen for å balansere bruk og vern.

Kommunestyret vedtok for en del år siden at en slik KDP skulle lages, men vedtok senere at arbeidet skulle opphøre, angivelig av økonomiske årsaker. Arbeidet med planen var i alle fall godt i gang, og Naturvernforbundet i Bærum nedla mye arbeid i sitt innspill til  dens planprogram, oversendt til Bærum kommune i november 2009.

Med det press Bærum kommune nå står overfor, er det avgjørende viktig at  arbeidet med en KDP for kystsonen gjenopptas snarest.

Bodvar Vandvik

Styremedlem, Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2012.12.25.