Kontakt oss

Portrett av Kari Balke Øiseth

Adresse:

Naturvernforbundet i Bærum

Postboks 252
1319 Bekkestua

Kontonummer: 1627 11 34243

Medlem?

Ønsker du å få tilsendt informasjon og/eller bli medlem i Naturvernforbundet i Bærum?

Send en melding med navn, adresse og telefonnummer til epostadressen til Naturvernforbundet i Bærum
eller et brev/kort til vår postadresse: Naturvernforbundet i Bærum, Postboks 252, 1319 Bekkestua.

Om du tegner deg som medlem hos oss, blir du automatisk medlem i Naturvernforbundet. Som medlem vil du få tilsendt vårt medlemsblad «Nøttekråka«, som normalt utkommer to ganger i året. Fra Naturvernforbundet vil du få medlemsbladet «Natur & Miljø» to ganger i året. Du blir også tilknyttet fylkeslaget Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) som informerer deg i sitt medlemsblad «Grevlingen«.

Fast giver?

Hvis du i tillegg til medlemskap ønsker å bli fast giver til Naturvernforbundet i Bærum (NiB-fadder) eller du bare ønsker å bli NiB-fadder, vennligst gi oss beskjed i din melding. Oppgi i tilfelle beløpet du ønsker å gi pr. mnd., kvartal eller år.

Familiemedlemskap?

Det er mulig å tegne medlemskap for deg og din familie (husstand) der du betaler én sats (samme beløp) uansett antallet husstandsmedlemmer. Slike medlemskategorier er familiemedlemskap, rabatert familiemedlemskap*) og studentfamiliemedlemskap**). Oppgi navnene på husstandsmedlemmene.

Miljøagentmedlemskap?

Barn (husstandsmedlemmer) t.o.m. 12 år kan tegne gratis miljøagentmedlemskap. Oppgi i tilfelle fødselsdatoen(e) på barnet/barna.

Kontingentsatser det første året:
Hovedmedlem                                   kr. 200,-
Familiemedlemskap                          kr. 300,-
Rabatert medlem*)                           kr. 200,-
Rabatert familiemedlemskap*)         kr. 200,-
Studentmedlem**)                           kr.   50,-
Studentfamiliemedlemskap**)         kr. 200,-

Kontingentsatser etter det første året:

Hovedmedlem                                 kr. 390,-    
Familiemedlemskap                        kr. 450,-
Rabatert medlem*)                          kr. 200,-
Rabatert familiemedlemskap*)        kr. 300,-
Studentmedlem**)                           kr. 200,-
Studentfamiliemedlemskap**)         kr. 300,-    

Livstidsmedlemskap                          kr. 10 000,-

*) pensjonister, uføretrygdede, langtidsledige, andre lavtlønnede
**) studenten bes oppgi sin fødselsdato