Kontakt oss!

Er det saker i din region som du kunne tenke deg å gjøre noe med?

Vil du gjøre noe for at din kommune skal bli mer miljøvennlig? Er det naturområder rundt deg du vil jobbe for å ta vare på?

Ta kontakt med Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum:      Besøk oss på Facebook

Leder:  Ruth Hilde Olstad: hiolstad@gmail.com

Thomas Pedersen: thped4@online.no

Anders Ask: andersask0@gmail.com

Kåre Homble: k.homble@online.no

Per Ragnar Lien: per-lien@online.no

Morten Martinsen: mormarth@online.no

Todd Nore: todd_nore@hotmail.com

Inga Stener Olsen: i-sols@frisurf.no

Angela Irene Hoff: angelahoff54@gmail.com


Vi kan sette deg i kontakt med andre aktive i din kommune og hjelpe deg i gang.