Kontaktinformasjon

Naturvernforbundet i Asker svarer på saker i området til «gamle Asker» kommune.

Det er et eget lag som betjener saker i Røyken og Hurum. Kontakt leder: pr. e-post eller hurum-royken@naturvernforbundet.no

Styret 2022

Jan Häusler (leder)

Arild Jansen

Erik Fredriksen (kasserer)

Paal Steine

Ivar Knai

Svein Olav Drangeid

Cathrine Lyche

Heidi Thommessen (varamedlem)

Marthe Berger Walthinsen (varamedlem)

Lagets adresse

E-post: Asker@noa.no

Vi ønsker helst elektronisk post, og ikke å få høringssaker rekomandert.

Naturvernforbundet i Asker
Brusetveien 97, 1395 Hvalstad

Org nr.: 996 007 359