Kraftig uttynning av trær og undervegetasjon på Hovseter

Naturvernforbundet i Oslo Vest (NOV) har klaget til styret i Vestre Holmen sameie om en urovekkende kraftig uttynning av skog og undervegetasjon på Hovseter. NOV er både bekymret og opprørt over hvor kraftig man har gått fram for å skjøtte trær og undervegetasjon på uteområdene mellom blokkene i sameiet. For NOV framstår noen arealer nærmest som raserte. NOV har forståelse for at eldre, skrøpelig og skadete trær hugges og trær som står for nær blokker og veier og som er til fare for folk og biler må felles. Samt behov for beskjæring av enkelttrær. Men her ser det ut som det har gått litt for mye over stokk og stein.

NOVs bedømming er at det fjernet alt for mye undervegetasjon (mindre trær og busker) langt utover det som nødvendig. Man har også, etter vårt skjønn, tynnet for kraftig i de mer storvokste trærne. En del av arealene har helt mistet sitt opprinnelige skoglige preg og har nærmest blitt en slags åpen parkskog. Fjerning av undervegetasjon er et sterkt inngripende og ødeleggende tiltak som truer biologisk mangfold. Særskilt for fuglelivet, men også for dyreliv.

Det er også foruroligende at det foretas kraftig uttynning, rydding av mindre trær og fjerning av buskas innenfor sammenhengende grøntkorridorer og vegetasjonsbelter mellom Makrellbekken og området mellom Pilotveien og Lybekkveien. Naturvernforbundet i Oslo Vest har bedt sameiet Vestre Holmen å stanse den kraftige fortynningen av skogholtene og skogbeltene. Vi ber om at la mye mer av småskogen og undervegetasjonen stå slik den er. Noe som også vil være til fordel for beboere i området å bidra til bedre skjerming mellom blokkene, særskilt i sommerhalvåret.