Krokskogen er eventyrskogen

NOAs kalendertur november 2017

Krokskogstupet ut mot Ringerike byr på mange og særegne opplevelser, i tillegg til en vid utsikt mot fjerne fjell. Vi kan virkelig anbefale et besøk på Markas ytterflanke mot vest. Her er en ”oppskrift”:

Utgangspunktet er Sundvollen. Dit kommer du med Hønefossbuss fra Oslo. Overgang til buss merket Åsa som du tar til feristen før Gunnerenga (spør sjåføren). Her begynner moroa. Fra feristen kan vi nemlig følge den gamle postveien fra Ringerike til Christiania. Følg denne oppover til du kommer til en bilvei. Herfra fortsetter postveien som traktorvei. Etter et par hundre meter deler veien seg: Tar du opp til venstre kan du finne stien opp til Mørkegonga, en av de mest fascinerende naturseverdigheter i Marka. Det går sti opp gjennom en mektig revne i Krokskogstupet, og når du kommer opp får du en helt utrolig utsikt.

Fortsetter du veien rett fram, befinner du deg fortsatt på den gamle postveien. Helt til toppen, mot Skardtjern, er den fortsatt intakt. Et stykke før du kommer opp krysser du en bekk, det er Migaren. Navnet har den fått i vårflommen, da vannstrålen kan sees over det meste av Ringerike.

Både for de som kommer fra Mørkegonga og de som har kommet direkte fra Skardtjern, fortsetter turen sørover langs Turistforeningens blåmerkede sti i retning Rethellseter. Men ikke for fort! Vi anbefaler en liten avstikker. Etter å ha passert et fantastisk utgangspunkt og et meget frodig dalsøkk, kommer du opp i en gammel spennende trollskog. Ca 200 – 3000 meter etter søkket tar du rett vest mot stupet og kommer til ett av de meget få fornminnene vi har i marka: en bronsealder røys med et fantastisk rundskue. Her forenes fortid og nåtid, kultur og natur.

Deretter kan du kose deg videre langs en av de fineste og best bevarte stiene som finnes i hele Marka, sør til Retthellseter. Her var det setring sommeren 1969, som et av de siste stedene i marka. Nederst på vollen ligger St. Olavs kilde, hvor man fremdeles kan se avtrykket etter bøtten helgenkongen benyttet til å vanne hesten.

Fra Retthellseter anbefaler vi en annen gammel vei tilbake til Sundvollen: Grøndokka. Den går ut midt på vollen og nordvestover, gjennom flott skog, stelt etter helt andre metoder enn det moderne Slakte-hogstflate-skogbruket.

Vel tilbake på Sundvollen kan du nå forvisse deg om at du har fått oppleve et siste gløtt av det Marka en gang var, en liten juvel, som framskrittet ennå ikke har innhentet. Nyt den mens vi har den!