La skogen stå for ekorn, fugl og folk

Grønne lunger i Groruddalen er truet av nedbygging. En av de viktigste sakene lokallaget har jobbet med det siste året er å bevare grønne lunger. Ved å samarbeide med lokale aksjonsgrupper på Haugerud og Bredtvetskogen har lokallaget i Groruddalen vært med på å stoppe hogst og påvirket politiske prosesser.

Lokallaget har jobbet intenst for å stoppe utbygginga av Bredtvet fengsel. Fire av lokallagets styremedlemmer har vært svært aktive i Aksjonsgruppa – Bevar Bredtvetskogen. Lokallaget har vært med på å lage et opprop med en underskriftskampanje som raskt fikk 2000 underskrifter Aksjonsgruppa har samarbeida med Miljøagentene på Veitvet som har laget banner og rebusløp i Bredtvetskogen med premier fra lokallaget mfl. I november feiret aksjonsgruppa en delseier mot Staten etter at planene om nytt fengsel på Bredtvet ble lagt på is. Nabofesten med flott buffet ble holdt på Drabanten Spiseri&Bar der lokallaget hadde stand og bidro med to appeller samt premier til aksjonsgruppas lotteri.

I desember ble kampen gjenopptatt etter utspill fra politiske støttespillere som plutselig snudde og ville ha nytt fengsel til Bredtvet. En ny omgang med avisinnlegg og reportasjer fra Bredtvetskogen er publisert den siste tiden. Saken har vært dekket bredt av Akers Avis, NRK, Dagsavisen, Aftenposten, Vårt Oslo mfl.

Kort tid etter at statsbygg gikk inn for nytt Oslofengsel på Bredtvet i begynnelsen av februar mobiliserte aksjonsgruppen til et fakkeltog.

Med lånt banner fra aksjon i Haugerudskogen var lokallaget i Groruddalen på plass foran Bredtvedt kvinnefengsel.

Søndag den 7. februar møtte ca 650 mennesker opp for å gå i fakkeltog. 

Skogen rundt kvinnefengselet er mye brukt av lokalbefolkningen.  Her kan du gå forbi et rådyr som gresser rett ved stien. Ganske utrolig i bynære strøk.

Frivillighetssentralen på Romsås lånte ut lokaler til bannerverksted.  Med hjelp av sjablonger og spraying og lokal kunstner ble banner laget.

Appeller fra flere politiske partier ble holdt før fakkeltoget startet. På grunn av stort oppmøte gikk toget rundt Bredtvet kirke. 

Appellanter

• Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV)
• Odd Einar Dørum/Ola Elvestuen, bystyrerepresentant/stortingsrepresentant (Venstre)
• Lars Erik Fuglesang, BU-leder i bydel Bjerke (Arbeiderpartiet)
• Grete Horntvedt, bystyrerepresentant og medlem av byutviklingskomiteen (Høyre)
• Eivind Trædal, bystyrerepresentant og gruppeleder (MDG)
• Jan Bøhler, leder av Groruddalstinget og mangeårig stortingsrepresentant (Sp)
• Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson (Rødt)
• Helge Braathen, leder i Naturvernforbundet i Groruddalen