Låvesvalene mistet hekkested

Luftelukene og andre åpninger i låven
på Fløysbonn gård ble tettet igjen, og låvesvaler og andre fugler mistet hekkestedet sitt.

Låvesvalen er sterkt knyttet til jordbrukslandskapet og nøye tilpasset menneskets jordbruksaktiviteter, og den hekker nesten utelukkende i bygninger som låver og fjøs. Svalene er en uløselig del av jordbrukslandskapet, men står i dag overfor store utfordringer knyttet til et intensivert landbruk, nedgang i insektbestandene og moderne tette driftsbygninger som gjør at svalene ikke kommer inn og får tilgang til egnede. hekkeplasser.

Fløysbonn gård betegnes av lokalhistoriker Trygve Vik som en urgård, og omtales første gang ca 1650. Det kan med stor sikkerhet antas at låvesvalene har hekket på Fløysbonn i hele gårdens historie. Låvesvalene og tilstedeværelsen av dem er en elementær del av gårdens natur- og kulturhistorie.

Det var derfor nedslående å registrere at svalene, som flyr helt fra Afrika sør for Sahara for å bringe frem en ny generasjon her, nå for antakelig første gang i gårdens historie ble møtt av en stengt og uinntakelig låve.

Naturvernforbundet i Nordre Follo har forståelse for at skitt fra fuglene kan være en utfordring, men dette kan det finnes løsninger for, og vi har derfor vært i kontakt med eier av låven.

Vi mener det er svært viktig at låvesvalene fortsatt kan hekke i låven på Fløysbonn, og at lukene gjenåpnes slik at svalene kommer inn når de returnerer fra til våren neste år.