Ledere i Naturvernforbundet i Bærum siden stiftelsen i 1972

2021-                    Kari Balke Øiseth

2019-2021            Tomas Westly

2015-2019            Anne Gøril Aas

2012-2014            Bjørn Kåre Salvesen

2010-2011             Bjørg Petra Brekke

2009                       Finn Otto Kvillum

2008                       Jan Schwencke

2007                       Finn Otto Kvillum

2003-2006            Jan Schwencke

1998-2002            Finn Otto Kvillum

1994-1997            Tom Ekeli

1992-1993            Kjell Driveklepp

1986-1991            Jens Erik Røste

1985                       Hjalmar Munthe-Kaas Lund

1984                       Rolf Mjelde

1982-1983            Tove Nakken

1981                       Johannes Bjørkeli

1980                       Hjalmar Munthe-Kaas Lund

1976-1979            Fritjof Funder

1973-1975            Hjalmar Munthe-Kaas  Lund

1972                       Dag Fjeldstad    

Oppdatert 2014.04.05.