Lilløyplassen Naturhus på Fornebu blir nasjonalt våtmarkssenter 30.september!

Det svært rike biomangfoldet på Fornebulandet blir satt i nasjonalt perspektiv når det opprinnelige småbruket Lilløyplassen blir oppgradert til Nasjonalt våtmarkssenter. Utholdende ildsjeler har lagt ned mye arbeid i stedet, og Naturvernforbundet i Bærum har vært en av støttespillerne.

Den høytidelige åpningen finner sted fredag 30 september kl 12:00, med Miljøverndepartementets statssekretær Heidi Sørensen i spissen. Samtidig åpnes en utstilling med tema «Våtmark».

Til åpningen kommer også Statens Naturoppsyn (Direktoratet for Naturforvaltnings ansvarlige for våtmarkssenterinitiativet),  SABIMA v/daglig leder Rune Aanderaa, representanter for Bærum kommune (leder for sektorutvalg levekår Torill Hodt Heggen, og sentrale personer i kommunens administrasjon), foruten skolebarn og en rekke andre aktører i miljøvernarbeidet på Fornebu.

NOF OA stiller med Fugleteltet og folk hele denne dagen.

Stedet holder åpent frem til klokka 19.00, slik at det er mulig for interesserte å komme innom etter jobb. Våtmarkssenteret holdes dessuten åpent på ettermiddagene hele høstferien (uke 40).

Velkommen!