Ljåslått på Gjettumbråtan – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 16. august 2011

Naturvernforbundet i Bærum(NiB) har på oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomført i alt 3 kvelder med ljåslått og raking på den gamle husmannsplassen Gjettumbråtan. Til sammen 14 personer fra lokallaget og andre interesserte har deltatt på denne dugnaden. Helt siden 1995 har NiB utført slåttedugnad her, men tidligere med tohjuls motorslåmaskin. Da denne ble umulig å få reparert ble det bestemt at vi i år skulle prøve å slå på gamle måten med ljå. Nestleder i NiB og leder av dugnadsgjengen, Zsuzsa Fey tok i fjor ett slåttekurs i regi av Naturvernforbundet for å være best mulig forberedt til jobben, og hun og flere av oss praktisere denne utdøende yrkesutøvelsen med bravur.

NiB gjennomfører denne slåttedugnaden hvert år for å ta vare på det rikholdige mangfoldet av vekster som befinner seg på dette området. For blir det ikke slått hvert år, så vil det gro igjen av ugress og skog, og de sjeldne plantene bli borte.

Jordet blir ikke slått før i begynnelsen av august grunnet at de mangfoldige plantene skal kunne utvikle seg og sette frø til neste års vekst. På denne måten tar NiB vare på artsmangfoldet på ett ca. 4 måls stort jorde som ellers ville ha blitt gjengrodd av kratt. Dessverre er det ingen andre dyr enn hjort og elg som får nyttiggjort seg av dette næringsriket graset.

Dugnadsjobbing er en god inntektskilde for NiB, og det er ikke bare bekjempelse av arter som truer vår natur, som kjempebjørnekjeks, dette går ut på, men også bevaring av artsmangfoldet i vår kjære Bærums-natur.

Finn Hebbe Johnsrud

Oppdatert 2011.08.28.