Løvenskiold mot Naturvernforbundet – Rettssak om miljøinformasjon

Løvenskiold Vækerø, ved godseier Carl Otto Løvenskiold, har gått til søksmål mot Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) for å slippe å levere ut kartfestet informasjon om gammel skog. Dette er første gang en sak etter miljøinformasjonsloven prøves for domstolene.

Informasjonen som etterspørres er viktig for Marka-organisasjones arbeid med å bevare Markas natur- og opplevelsesverdier. Mangel på reelle data svekker våre muligheter for medvirkning i prosesser som angår natur og miljø.

Etter begjæring fra NOA om utlevering av en del data om skogens beskaffenhet, nektet Løvenskiold slik utlevering. NOA klaget avslaget inn for Klagenemnda for miljøinformasjon, og fikk enstemmig medhold i et utvidet nemnd-møte. Også Skogeierforbundets representant i nemnda stemte for at NOA skulle ha informasjonen.

Løvenskiolds eneste mulighet til å fri seg fra kravet om utlevering er å få nemndas vedtak underkjent av rettsapparatet. Rettssaken føres for Oslo Tingrett 23. september fra kl 0900.

NOA har bedt om å få utlevert kartfestet informasjon om hvor Løvenskiold har gammel skog og andre skoger som er viktige for friluftsliv og biologisk mangfold. Løvenskiold mener at slik kartfestet informasjon ikke er miljøinformasjon og at de utgjør forretningshemmeligheter. Oppgjøret i Oslo tingrett blir således en viktig prinsippavgjørelse om hvilke rettigheter miljøinformasjonsloven gir allmennheten og miljøorganisasjonene.

Dataene NOA ber om ligger lett tilgjengelig i et datasystem, og utlevering ville i praksis kunne ekspederes i løpet av svært kort tid.

Carl Otto Løvenskiold stiller selv som part, og har Bjørn Stordrange som advokat.

NOA stiller med sin styreleder Knut Frigaard som partsrepresentant og daglig leder Gjermund Andersen som partsvitne. Vår advokat er Nikolai Norman.

Mer informasjon:
Styreleder i NOA, Knut Frigaard, mobil 9301 4546 Advokat Nikolai Norman, telefon 2212 1180 Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil 9522 6402

Lenker:
Miljøinformasjonsnemndas kjennelse
Omtale i Dagbladet