Lusevasan i Slattumrøa

Skogsidyll på sitt beste

Slattumsrøa naturreservat på 1,4 km2 ble vernet 2008 for å bevare et større område med gjenværende gammelskog og biologisk mangfold.

Landskapet i Lillomarka veksler mellom gran- og blandingsskog, myrområder, vann og bratte hellinger. Trange kløfter, utstrakte mosetepper, fine rasteplasser og flott utsikt gjør området perfekt til å utforske terrenget utenfor stiene. Fem vann ligger innenfor verneområdet: Ett av dem er Lusevasan.

Kortest adkomst er fra Skytta i Nittedal. Parkering ved Skytta barnehage eller Bjønndalsveien. I nordenden av Lusevasan ligger en fjellknaus som egner seg perfekt til rast med utsikt mot sør over hele vannet. Vi følger stien på østsiden av vannet sørover inntil et lite myrområde øst for stien. Fortsett et lite stykke på umerket, men tydelig sti sørøstover. Her brer det seg et sammenhengende moseteppe mellom grantrærne. Fjellknauser omkranser skogrommet som vegger. Alle lyder fra hovedstien er borte. Kjenn på stillheten.

Vi vender tilbake samme vei til Lusevasan og følger stien i retning Bleiktjern. Før blåstien svinger seg bratt oppover, tar vi til høyre (mot nord) og følger umerket sti forbi mektige grantrær som kan være flere hundre år gamle. I dette område ligger også mye død ved med sjeldne lav og sopparter.  Vi beveger oss oppover mot en høy fjellknaus på høyre hånd. En kløft åpner seg med en glatt polert fjellvegg som skråner ned på venstre side og en høy klippe med overheng på høyre side. Vi fortsetter i bunnen av den trolske kløften mellom bregner og forbi noen våte partier. Der hvor det flater mer ut mot høyre side (øst) treffer vi på et stikryss og vender 90 grader mot vest, bratt oppover på tydelig sti før skogen begynner å helle svakt vestover. Vi krysser en liten bekk fra Bleiktjernet og treffer igjen på blåstien. Her vender vi sørover mot åsryggen som strekker seg langs Lusevasan. Kanten av åsryggen byr på fantastisk utsikt over Lusevasan rett nedenfor. Vi følger åsryggen i lettgått blåbærlyng mot sør og treffer etter hvert på umerket sti som passerer sørenden av Lusevasan. Her vender vi mot vest før vi etter noen hundre meter treffer blåmerket sti mellom Lomtjern og Romstjern. Herfra går vi nordover på blåsti forbi Lusevasan til Skytta.

Se turen i Google Maps

Til turoversikten