Lutvann rundt

Østmarka lokker! Spennende terreng, trivelige idyller og mange flott eventyrskoger – også i nærområdene. Et lite turforslag for en kort høstdag:

T-banen til Lindeberg. Gjennom bebyggelsen rett mot sør, hold inntil skogkanten, deretter bomvei opp, under kraftledningen. Etter en halv kilometers gange finner vi et skilt til «Grønlia (God sti)» Og det er det. God sti. Først gjennom kraftgata, og så dønn inn i eventyret; gammel, storvokst, variert skog. Spennende terreng med slukter og stup. Og en praktfull sti. Ved Grønlia tar vi til høyre (sørover) og følger nå den lille skiløypa oppover i Puttjernsdalen, opp til det nordre tjernet – tjernet som ble medie-kjendis i forbindelse med Gardermobanen og punkteringen av Østmarka. Nå er vannet tilbake, men overvåkingen pågår kontinuerlig, gjennom en rekke instrumenter.

Vi fortsetter forbi det søndre av Puttjerna, holder ryggen på vestsiden, og kommer etter hvert inn på blåstien fra Lut, retning Sarabråten – en hyggelig sti som til slutt tar oss ned i Lutdalen. Uvant miljø for en nordmarksvandrer, med leirbunn og dertil hørende vekster. Heldigvis er det klopp over «floden», så vi kommer velberget over på vestsiden av Lutdalen, følger blåstien nordover til et flott utsiktspunkt over Lutvann mot bebyggelsen på Romsås. Videre nordover til stikryss, der vi tar av mot nordvest, mot bebyggelsen på Haugerud og T-banen hjemover. GPX KML Sted   NovemberNovember Lutvann