Maridalen for alle

I et overspent øyeblikk seint på 80-tallet unnfanget Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) en grensesprengende visjon: Kunne vi se for oss en vernet, grønn akse tvers gjennom Oslo, fra fjord til fjell? Nærmere bestemt: En historisk, vernet korridor fra middelalderruinene på Hovedøya i sør, via Akerselva med kulturhistoriske industrimiljøer, gjennom Maridalens unike kulturlandskap og videre inn i gammelskogen opp mot Mellomkollen i nord?

Picasa

Det kunne man! Men «Brekke Golfklubb» førte lenge en fremgangsrik lobbykampanje for at denne aksen i praksis skulle  kuttes tvers over. På tvers av Maridalens inngangsparti kjempet de for at store arealer skulle avsettes til 18 hulls golfbane. I denne situasjonen viste det seg håpløst å få andre organisasjoner som skulle være tett på Maridalen til å ta opp arbeidet mot golfplanene. Aktivister i Naturvernforbundet Oslo Nord, NON blant venner, tok da initiativet til å starte «Folkeaksjon mot golf og for vern av Maridalen».

Flertallet som ble til mindretall
Maridalen som en kultur- og naturhistorisk juvel i nærområdet, utnevnt som ett av de sju viktigste kulturlandskapene i Norge, viste seg fort å være særdeles dyrebar for folk i Oslo Nord. Med støtte bl a fra Maridalen Vel og andre vel- og lokale idrettslag, fikk aksjonen overveldende oppslutning. Der golfklubben kunne distribuere infomateriell med betalt postombæring, svarte Folkeaksjonen med hjemmesnekret motinformasjon som en hærskare av aktivister delte ut i samtlige postkasser i Oslos nordlige bydeler. I løpet av kort tid kunne aksjonen overlevere mer enn 8000 underskrifter til Miljøverndepartementet. Etter møter med stortingsrepresentanter, folkemøter og møter med lokale partilag, med saksbehandlere i departement, etater, fylkeskommunen og byrådet, klarte aksjonen i løpet av to år med hardt arbeid å snu et flertall i bystyret for golfanlegg til et soleklart flertall mot.

 Begravelse og oppstandelse
Siste brikken i NOAs dristige visjon om den sammenhengende grønne og kulturhistoriske aksen gjennom Oslo falt på plass da Miljøvernminister Siri Bjerke i 2001 ble «stuntet» til å begrave en golfball i et dypt hull på et jorde i Maridalen. Jordpåkastelsen etterpå markerte den formelle avslutningen på den intense kampen som da var ført for å stoppe golfplanene. Dermed lå alt til rette: Maridalen kunne endelig vernes som et «helhetlig, agrarhistorisk landskapsrom», forbundet med Mellomkollen naturreservat i ene enden og Akerselva Miljøpark i den andre.

NONs baby
Maridalen er på mange måter «babyen» til Naturvernforbundet Oslo Nord. Medlemmene våre var helt avgjørende for at prosjektet ble landet på best tenkelige vis. Hele dalen, inkludert gårdsmiljøene, våtmarker, vannet og åssidene, fikk status som landskapsvernområde etter at golfplanene fikk tommelen ned. Fortsatt er saker knyttet til Maridalen noe av det NON bruker aller mest tid på.


Hvorfor vern? Les NONs brosjyre, men viktigst: Dra inn og se selv…