Markaloven framlagt

Og dette har vi venta på så lenge: Miljøvernminister Erik Solheim har i dag lagt fram forslaget til ny Markalov. Loven sikrer Markagrensen og gir adgang til vern av eventyrskogene. Loven gir videre hjemmel for å regulere biltrafikk og motorferdsel. Loven kommer desverre ikke til å regulere skogbruket i Marka.

MARKALOVEN – hovedsynspunkter fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA):

1. Det er svært bra at loven endelig kommer – stor takk til MD!

2. Det er svært bra at vi får en hjemmel for vern av områder, utelukkende ut fra deres verdi for friluftsliv (og uavhengig av biologiske verdier).

3. Det er svært bra at Markas grenser er sikret i loven, ikke i en forskrift.

4. Det er svært bra at det er gitt et tydelig byggeforbud, og at alle reguleringsplaner må godkjennes av MD.

5. Det er bra at det etableres en hjemmel for å kunne stanse biltrafikk inne i Marka. NOA mener en slik hjemmel må tas i bruk umiddelbart for de indre delene av Marka.

6. Selv om NOAs førstevalg er at skogbruket i Marka må reguleres etter Markaloven og ikke etter næringslovgivningen, er vi glade for beslutningen om å revidere skogbruksforskriften. Dette er helt nødvendig, dersom Markas opplevelsesverdier skal bevares og gjenopprettes.

7. Vi er skuffet over at det ikke i denne omgang var modning for å samle all forvaltning av Marka i én instans. Det hadde lettet en oppnåelse av målet: Å sikre Marka for friluftsliv og naturopplevelse.

Kontaktpersoner i NOA:
Æresmedlem og Marka-aktivist siden 1969, Jens Gram, mobil 9202 8313 Styreleder Knut Frigaard, mobil 9301 4546 Daglig leder Gjermund Andersen, mobil 9522 6402