Markering av Karlshaugen naturreservat 100 år

I nydelig «påskevær» var rundt 20 markaentusiaster samlet ved kaffebålet ved en myr mellom Blekketjenn og reservatet.

Karlshaugen naturreservat ble opprettet av skogeier Harald Løvenskiold i 1922. Området er på ca. 156 dekar og ligger vest for Varingskollen. Tanken bak reservatet var ønsket om at man etter hundre år skulle kunne oppleve skog uberørt av inngrep. Og hundre år senere inviterte NOA til feiring av vernet, i viltvoksende, ekte skog.

Markeringen startet med noen vakre åpningstoner spilt av styremedlem Georg Reiss, før styreleder i NOA, Nikolai Norman, ønsket velkommen. Gjermund Andersen fortalte om områdets historikk og bakgrunnen for at reservatet ble opprettet.


Bilde: Georg Reiss på tarògatò

Daglig leder i NOA, Håkon Eide Gundersen redegjorde om hvor unikt Karlshaugen er i forskningsøyemed. Allerede på 1930-tallet var området nøye registrert med både trær og bunnvegetasjon, og er derfor veldig viktig for dagens skogforskning.

Det ble skålt for hundreåringen i multelikør som Gjermund hadde tatt med i sekken, og praten gikk livlig om lokalhistorie, marka og naturvern.

Etter den offisielle markeringen, var det skitur rundt i reservatet med Erik Kagge og Gjermund Andersen som guider.

Samlingen ble avsluttet rundt kaffebålet i nydelig ettermiddagssol.

Historien om Karlshaugen kan du lese om i Grevlingen nr. 1 – 2022, «Godseierens gave».

6. juni planlegges det en ny tur til reservatet med fokus på forskning. Følg med på NOAs hjemmeside for mer info om turen når det nærmer seg.