Matematikk – 2. klasse

Lengde og areal

Ved hjelp av tau, en kjepp eller andre ”målestokker”, måles avstander rundt omkring

i skolens nærområde. F. eks. mellom skoleveggen og flaggstanga. En elevs kroppslengde kan også være ”målestokken”. Eller man lager ei lenke av mange elever som gruppeoppgave. Hvor mange elever må til for å kunne nå på langs av hele park-delen av naturstien? Hvilke trær i dette parkområdet er det lengst avstand mellom?

Fritt etter Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000

Mengdebegreper: Telling, sortering og

sammenligning

Utstyr: Hvert sitt ark med skriveunderlag og hver sin blyant festet til skriveunderlaget.

Område: Ved en vei.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Før vi går i gang, velger elevene et treslag de vil lete etter. Hvis det er stor klasse, og det er muligheter til det, kan klassen deles i to og undersøke ved to ulike områder.

Når dere går langs stien må hver elev sette kryss når de ser et eksemplar av sitt treslag. Det er ikke lov til å bytte treslag etter at vi har startet. Når tiden er ute, bearbeider elevene materialet ved å se på hvilket treslag det var flest av, færrest av, like mange av osv. Dette illustreres ved et søylediagram med navn på treslagene.

Dette kan også gjøres for mindre planter, for fugler, for insekter etc. I etterkant kan dette illustreres ved et søylediagram eller ved at det lages trær og blader i plastelina, leire e.l.

Rom og form

Utstyr: Blyant og papir. Evt. materialer til bruk til kopiering.

Område: Nærmiljøet.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Se på trær i nærmiljøet, både ved skolen og hjemme. Sammenlign unge og gamle trær. Koble inn former i nærmiljøet.

Se etter mønstre og symmetri f. eks. i de to sidene av et tre. Eller kanskje du kan finne et sted i skogen hvor du føler den åpner seg som et rom? Hvilken form bruker fuglene når de bygger ride? Og er det symetri i blomster eller insekter? Kanskje klarer du å finne et forlatt vepsebol. Hvilke former bygger de etter? Og er det ikke rart at de bygger så systematisk?

Notere, tegne. Kopiere former og symmetri ved hjelp av f. eks. naturmaterialer, leire, plastelina.