Matematikk – 4. klasse

Figurer og former

Utstyr: Blyant, skrivepapir/tegnepapir, plate for å legge papiret på.

Område: Nærområdet.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Gå rundt i nærområdet. Studere gammel og ny arkitektur. Lage skisser av utvendig dekor, finne forskjellig utforming av vinduer, vindusbord, rekkverk på ballkonger, bruer og kaianlegg o.l.

Tråkke former i snø. Speile. Lage mønster.

Tegne former i sand. Speile. Lage mønster.

Samle blader av forskjellig størrelse og form. Brette et blad dobbelt. Forklare symmetri,

Forklare speiling om en akse. Legge mønster med blad.

Friluftsrådenes landsforbund

Hensiktsmessige måleredskaper ved veiing

Utstyr: Vekter for å veie lette ting, tyngre ting: Brevvekt, skålvekt, bismervekt,

husholdningsvekt o.l.

Område: Nærområdet. Skogen. Fjæra.

Årstid: Hele året. (Flest muligheter når det er barmark).

Gjennomføring: Elevene skal velge vekt som er hensiktsmessig å bruke ved de forskjellige

veiingene og notere resultatene:

Veie steiner. Anslå vekt først, veie etterpå. Lese av på skala.

Veie masse; sand, grus o.l. Anslå vekten og veie etterpå. Lese av på skala.

Veie hverandre.

Veie lette ting; blader, gresstrå, insekter m.m. Anslå vekten og veie etterpå. Les av på skala.

Lage balansevekt ute i skogen m/planker, stokker o.l. Bruke naturting eller seg selv. Kan du bruke denne til å veie?

Har noen av dere katt? Tror dere katten lar seg veie? Tenk deg at katten din er syk og du har fått medisin. På medisinen står det at katten skal ha en teskje medisin for hver kilo den veier. Kanskje det er lettere å holde katten i ro på vekta hvis du selv står på vekta og holder katten? Men kan du da finne ut hva bare katten veier?

Kvadratmeter som arealenhet

Utstyr: Plate (papplate/tynn sponplate), som har et areal lik en kvadratmeter, 1 x 1 meter.

Område: Nærområdet ved skolen. Lekeplass, håndballbane, fotballbane, naturrute e.l.

Årstid: Best om våren og høsten. Vinteren kan også brukes med noe tillemping.

Gjennomføring: Markere et areal på lekeplass/håndballbane/fotballbane osv. Elevene får til oppgave å måle hvor mange ganger kvadratmeterplata går på de områdene som er

oppmerket/avgrenset med kritt, pinner eller bånd. Sammenligne med de andre. Lage leker med feltene; spille dam, sjakk osv.

Vinkelmål

Utstyr: Trenger ikke noe spesielt utstyr.

Område: Nærområdet, mark, sandstranda.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Tråkke/trekke opp snøstier i gitte vinkler f. eks. snølabyrinten. Leke sisten. Det samme kan gjøres på stranda. Tråkke opp sirkler, halvsirkler, sektorer på 90 grader i snø. Etterpå forklarer læreren 360-, 180-, 90-grader. Hel omdreiing, halv omdreiing, kvart omdreiing. Det samme kan gjøres på sandstrand.

Etterpå kan elevene lage snølabyrint ved å sette sammen sirkler, halvsirkler og sektorer på 90 grader. Så kan elevene leke sisten.

Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000