Matematikk – 6. og 7. klasse

Geometri. Målestokk og kart.

Utstyr: Måleutstyr, kart, skrive-/tegnesaker.

Område: Nærområdet. Skogen.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Bruk vegetasjonskartet for området. Start med park-området. Der er det åpent slik at du har oversikt. Hvor stor er målestokken? Regne det ut etter å ha målt i terrenget og på kartet. Utvid til områder ute i skogen og gjør samme oppgave.

La elevene lage arbeidstegning før de begynner å lage noe i snømann eller figurer i leire osv. Jobb med målestokk, og bruk tegningene konsekvent.

Fritt etter: Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000

Geometri. Vinkler.

Utstyr: Store vinkelmål, gjerne 1 m lange vinkelbein.

Område: Nærområdet.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Gå på «skattejakt» etter vinkler utendørs. Sjekk på hus, skilt, postkasser, trær, idrettsbane osv. Mål vinklene ved hjelp av det hjemmelaga vinkelmålet.

Tegn vinkler i sanden, i snøen osv. Mål dem. Mål hos hverandre. Utvid din vinkel ved å legge til naboens vinkel. (Bruk vinkelmålet).

Lag en kjempevinkel på idrettsplassen, på ei mark. La vinkelstrålene gå utover i «det uendelige».

Sammenligne ulike vinkler på tak. Hvilke tak beholder snøen på og hvilke gjør det ikke? Hva slags hellingsvinkel må til for at snøen skal gli? Lag hellinger og gjør kontrollerte forsøk .

Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000

Matematikk i dagliglivet. Fenomener i naturen.

Utstyr: Pinner/kjepper, materialer, skrivesaker.

Område: Nærområdet. Skogen.

Årstid: Hele året. Hele døgnet.

Gjennomføring: Studere skyggens vekst/fall fra dag til dag: Ha en «skyggestokk». Marker ved hjelp av pinner hvor skyggen faller på et bestemt klokkeslett hver dag i en periode. Mål avstanden.

Være ute om ettermiddagen/kvelden med elevene. Ha ei rolig stund ved bålet, i gapahuken og opplev hvordan skyggene blir stadig lengre.

Notere når solen/månen kommer opp/går ned over en periode. Regn ut endringene. Dagens/nattens lengde.

Lage en årstidstavle utendørs. En tavle som henges opp på uteskoleområdet, ved skoleveggen e.l., og der det plasseres ting som er typisk for årstida man er inne i. Ha dagens matte-nøtt på samme tavle.

Følg et tre ifra årstid til årstid. Lag matteoppgaver; måle tykkelse, telle antall grønne/gule blader til bestemte tider, sammenligne med andre tre osv.

Lage en modell av solsystem utendørs: Bruke baller, erter osv. Lage skilt ved hver planet. Best om man har tilgang på et stort jorde. Hvis mulig, ha dette som et permanent oppsett som kan brukes flere år på rad. I dette emnet er det plass for mye beregninger og målinger.

Fra Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000