Medvirkningsmøte – kommunedelplan for naturmangfold

Mandag 25. oktober deltok vi på et medvirkningsmøte i regi av kommunen i forbindelse med ny kommunedelplan for naturmangfold.

Det er lagt opp til ordinære innspill samt innspill via digital kartløsning.

Frist for innspill er 15 november, og har dere viktig informasjon som bør med, ber vi dere sende dette til oss snarlig. 

Den forrige delplanen for naturmangfold omfatter kun Ski-delen av Nordre Follo kommune, men denne gangen skal også Oppegård-delen med.

På møtet fikk vi informasjon om prosessen med planen, retningslinjer for innhold og veien videre, samt eksempler på hva kommunen ønsker informasjon og innspill om.

Det er ønskelig med informasjon om blant annet områder med stor naturverdi, hotspot-områder, viktige viltkorridorer og andre økologiske funksjonsområder, samt områder med restaureringspotensiale.