Mening, Mat og Mot

En helaften om «Mening, Mat og Mot i Bærum» på Sandvika Kunnskapssenter. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

plakat - mening, mat og motElisabeth Aanestad

– Målet med kvelden er å engasjere lokalsamfunnet og gi folk kunnskap og nye perspektiver, forteller lokal ildsjel Elisabeth Aanestad. – Vi håper at folk skal bli mer bevisst valgene de tar i hverdagen og få alle til å forstå at vi alle har en stemme vi kan bruke. «Mening, Mat og Mot» skal engasjere gjennom bevisstgjøring og folkeopplysning.

Flere spennende foredragsholdere

På programmet står flere spennende foredragsholdere, alle med ulike innfallsvinkler, men alle med én fellesnevner: de er brennende opptatt av at vi produserer mer norsk mat på egne ressurser i hele landet.

  • Marit Kolby – ernæringsbiolog, forfatter og nytenkende stemme i samfunnsdebatten. Hun vil snakke om hva vi skal spise i fremtiden.
  • Anders Nordstad – siviløkonom, blogger og mytekverker med foredraget: «Det er maten VÅR for pokker!»
  • Petter Simonsen – økologisk bonde og operasanger med foredraget: «Produksjon av mat på dyrenes og naturens premisser».
  • Marianne Røed Steinskogen – daglig leder for Øverland andelslandbruk. Hun skal si litt om hvorfor det er viktig å dyrke selv.
  • Edel Urstad – Initiativtaker til grasrotbevegelsen Mening, Mat og Mot og sivilagronom i internasjonal matsikkerhet.

Selvforsyning, beredskap, forbrukermakt og levende lokalsamfunn

– Det er ingen tvil om at det er et stort engasjement der ute når det gjelder temaene selvforsyning, beredskap, forbrukermakt og viktigheten av levende lokalsamfunn. Lignende arrangementer har blitt gjennomført i Namdalen og Ringsaker med god oppslutning. Flere slike arrangementer planlegges også andre steder i landet – og nå også her i Bærum.

Naturvernforbundet i Bærum støtter arrangementet og vil være til stede med representanter og informasjon om vårt arbeid.