Merknad til planarbeidet Sandvika sentrum nord

Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Elveforum sender inn en felles merknad til planarbeidet.

Våre felles interesser dreier seg om Engervannet og Rønne elv og omkringliggende områder med Løkkeåsen i nord, utløpet av Øverlandselva til Engervannet i øst og friluftsområdet mot jernbanen i syd. Vi viser til Nøttekråka nr. 1/2020 som utgis av Naturvernforbundet i Bærum. Der er områdene godt omtalt. Les hele uttallelse i odf format her.