Merknad til Temaplan for arkitektur- og byformingsstrategi

Det er positivt av Bærum kommune utarbeider en egen strategi for arkitektur- og byforming. Vi støtter den vide definisjonen av arkitektur som inkluderer landskapet med dets natur- og kulturmiljøverdier.

Vi har merket oss disse gode målsetningene i strategien: «Bærum skal ha et blågrønt preg med blågrønne løsninger som løser lokale miljøutfordringer og ivaretar natur- og artsmangfoldet.» «Våre omgivelser skal by på helsefremmende naturopplevelser.» «Det skal bygges videre på stedskvaliteter som landskapet, eksisterende bebyggelse, kulturminner og -miljøer, samtidig som det skal tilføres nye kvaliteter.» 

Les hele merknaden her