Merknader til høring «Ny friluftsøy Lysakerfjorden»planID 2017005

Refererer til høring om «Ny friluftshalvøy Lysakerfjorden» på Bærum kommunes nettsider.

Bygging av Fornebubanen medfører enorme mengder steinmasser som må omplasseres. Norge er heldig stilt siden vi har fjorder som man kan legge steinmasser i heller enn i et landdeponi som ødelegger natur – særlig i nærmiljøet. Naturvernforbundet i Bærum er derfor ikke nødvendigvis motstander av å legge steinmasser i sjø. Vi er og positive til etablering av arealer for friluftsliv i et område med økende befolkning.

Les hele uttalelsen HER.