Merknader til oppstart av privat detaljregulering for Slependen stasjon planID 2019007 i Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærum viser til varsel om oppstart av denne detaljreguleringen, og ønsker å kommentere ett av prinsippspørsmålene som er omtalt som viktige tema i reguleringen. Det gjelder spørsmålet om bevaring av kollen i syd. Les merknader i pdf format her.