Merknader til turvei Kattås – Frankleiv, planID 2019023

Vi har forståelse for at det skal bli trygt å ferdes fra bussholdeplassen og parkeringsplassen på
Kattås til Franskleiv. Derfor støtter vi at det anlegges en turvei på denne strekningen.
Samtidig er vi opptatt av at inngrepene i naturen skal bli minst mulig. Les hele uttallelse her.