Merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Presteveien 4-6 (PlanID: 2015023)

Bærum Elveforum har skrevet denne uttalelsen, som støttes av Naturvernforbundet i Bærum. Uttalelsen kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2015.12.19.