Merratjern – Søndagsbrenna

Opplevelsesrik og veiløs gammelskog

Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat på 7 km2 ble opprettet i 1991. Området ligger sentralt i de permiske lavaområdene på Krokskogen, vest for Heggelivann. En vesentlig del av området består av middels rik granskog og lavproduktiv furuskog. Landskapet er typisk for denne delen av marka; veksling mellom fururabber, brattlendte hellinger, bekkedrag, myrer og enkelte myrtjern. Dette er et opplevelsesrikt, veiløst gammelskogsområde med en rik og interessant lavflora, bla. lungenever.

Et fint sted å starte sommerstid er Løvlia. Man følger blåstien sørover til Stormyra og videre til Nybrenna. Ved stidelet tar man sørøstover mot Kustein. Etter å ha hoppet over bekken fra Nibbitjern bærer det inn i tett, gammel granskog. Gå stille, så kanskje du hører tiuren flakse opp et sted der inne. Stien er variert og går noen steder gjennom fuktige partier og sneier små myrer. Til slutt når man til topps og står på Kustein, hvor utsikten over Marka er flott. I øst ligger det lange Heggelivannet, og man ser ås bak ås. Men om du tror at du kan bruke kompasset her, tar du feil. For berget på denne plassen er magnetisk, så kompassnåla virrer bare rundt. Gå litt vestover ned i skogen og ta ut kursen til det sjarmerende Kusteintjernet, der vinterskiløypa krysser. Så kan du ”bushe” videre rett vest til du kommer ned på blåstien som går rett nordover tilbake til Løvlia. Men har du tid, unn deg en tur videre vest og ned til Merratjern. Her er du avsides stiene. Det anbefales å følge den krokete utløpsbekken videre vest, men når du møter Fjerdingsbekken kan du vinkle til høyre og følge den nordover helt til Stormyra igjen. Derfra er det ikke langt på blåstien tilbake til Løvlia.

Runden egner seg som dagstur. Det er en opplevelsesrik runde, særlig om du tar deg god tid til å nyte ekte natur. Er du årvåken, kan du kanskje fange opp tretåspettens hakking. Denne spetten er alltid tillitsfull. Kanskje klarer du å komme helt innpå treet som den arbeider i, slik at du kan legge øret inntil stammen. Det er en spesiell lydopplevelse.

Se turen i Google Maps