Miljøprosjekter – Øverlandselva, Sandvikselva, Lomma og Isielva – miljøregistrering

Formålet med rapportene har vært å registrere og identifisere alle forhold som kan ha bidratt til å redusere vannkvaliteten i vassdragene og miljøet rundt elvene. Først etter en slik registrering kan man starte arbeidet med ulike tiltak som kan bidra til å forbedre elvemiljø og vannkvalitet.

Senatur ved Terje Bøhler har i perioden 2015-2018, på oppdrag fra Bærum Elveforum, gjennomført en detaljert kartlegging av elvemiljøet langs Øverlandselva, Sandvikselva, Lomma og Isielva. Prosjektenes omfang er begrenset til å kartlegge de faktorer langs elveløpet som kan bidra til å påvirke elvemiljø og vannkvalitet på en uheldig måte. Avvik er så definert og listet i forhold til «elvehelsemessige betraktninger», men ikke i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. Alle 4 rapporter er interressant lesing rikelig ilustrert med bilder og kart.

Du kan lese om Øverlandselva her.

Rapporten fra Miljøprosjektet – Sandvikselva kan leses her.

Lomma er kartlagt i rapporten her.

Om Isielva kan du lese her.